Kinderevangelisatie in Suriname.

Doe mee met onze non-profitorganisatie en steun ons werk in Suriname op het gebied van kinderevangelisatie en hulpverlening.


Wij geloven dat het zendingsbevel van de Heere Jezus de basis is om zending te bedrijven.(Mattheus 28 vers 9)

Over

Help kinderevangelisatie in Suriname

Onze non-profit liefdadigheidsorganisatie in Zeewolde, Nederland heeft als doel om kinderevangelisatie en hulpverlening te bevorderen in Suriname. Wij geloven in het belang van het verspreiden van het Evangelie en het bieden van ondersteuning aan kansarme kinderen. Doe met ons mee en maak een verschil!

Wat we doen

             Missie


De Stichting Kinderevangelisatie Suriname is een christelijke organisatie die als doel heeft kinderen te bereiken met het Evangelie in Woord en daad.

                      Visie


Kinderen kennis laten maken met 

het Woord, de Bijbel en ze ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en geloof in de Heere Jezus.

          Kernwaarden


Een nonprofit organisatie zonder winstoogmerk.

Samenwerking met de lokale gemeente en de Hebron zendelingenschool.

Kinderen en ouders  d.m.v. pastorale gesprekken bereiken.

Zending vanuit de Bijbel bekeken.

Zending is de verkondiging van het Evangelie in Woord en daad.

Het zendingsbevel van de Heere Jezus is de basis om zending te bedrijven. (Matth 28 vers 19)

Door heel de Bijbel en de geschiedenis zien we dat het bij de zending in de eerste plaats gaat 

om de Woordverkondiging . Daaraan is alles ondergeschikt.

In Romeinen 10 vers 17 staat : Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Bij de wonderbare spijziging gingen bij Jezus Woord en daad samen: Hij verkondigde het Woord en Hij begon hen vele 

dingen te leren (Marcus 6 vers 34) genas zieken (Matth 4 vers 4)en gaf ze brood en vis.

Nieuws

Actie voor de Hebron zendelingenschool


Projecten


De Stichting Kinderevangelisatie Suriname draag door 

middel van verschillende projecten bij aan het zendingswerk in Suriname.

In de maanden juli en augustus 2024 willen wij het project Evangelisatie in het district Brokopondo steunen en de studenten ondersteunen .


Gebedsbrief


Graag bidden voor de Hebron zendelingen die in het 

district Brokopondo evangeliseren.

Bid dat mensen/kinderen aangeraakt worden door de Heilge  Geest zodat ze het Evangelie zullen aannemen

Bedankt voor uw onvoorwaardelijke steun.

Hebronzendelingen evangeliseren in het 

district Brokopondo Suriname.

Initiatieven

Doe mee

Help Suriname met Evangelisatie!

Ontdek hoe je een verschil kunt maken door deel te nemen aan ons liefdadigheidsinitiatief. Word vrijwilliger, steun ons met een donatie of neem actie om betrokkenheid te tonen bij Evangelisatie in Suriname!

Bel voor meer informatie

06 21668817


KVK nummer 93553412

Contact

Hulp nodig? Laat van je horen!

We staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Neem vandaag nog contact met ons op en samen kunnen we het verschil maken!

kinderevangelisatiesuriname@gmail.com